hello@helloitaly.pl
+48 514 550 442
Telefon: +48 514 550 442 E-mail: hello@helloitaly.pl
italyengland

Polityka prywatności

W naszej firmie przywiązujemy wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę. Gromadzone przez nas dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania stroną i tylko przez naszą firmę. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę ADK Travel Broker Dorota Kondracka z siedzibą we Wrocławiu, działającą pod marką: Hello Italy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
ADK TRAVEL BROKER Dorota Kondracka, działający jako HELLO ITALY

1. [ADMINISTRATOR]
Administratorem danych osobowych jest ADK Travel Broker Dorota Kondracka we Wrocławiu  (51-531), przy      ul. Gitarowej 21, NIP 8961045203, REGON 931100330, CEIDG: 197294 (nazwa skrócona: „ADK Travel Broker”), tel. +48 514 550 442, e-mail: hello@helloitaly.pl

2. [BEZPIECZEŃSTWO]

 • Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z ww. przepisami prawa.
 • Dostęp do bazy ma jedynie Administrator i osoby wyraźnie przez niego upoważnione.

3. [ZAKRES PRZETWARZANIA]

 • Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Za szczególną i odrębną zgodą Usługobiorcy, dane osobowe są też przetwarzane przez Administratora we własnych celach marketingowych.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować:
  – nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  – PESEL,
  – adres zameldowania lub adres do korespondencji,
  – adresy elektroniczne Usługobiorcy.
 • ADK Travel Broker może także przetwarzać inne dane, o ile są one niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi. Dane te ADK Travel Broker odpowiednio oznacza.
 1. [DOBROWOLNOŚĆ]
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu realizacji usług.
 2. [DOSTĘP DO DANYCH]
  Usługobiorcom służy prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Pytania i wnioski w tym zakresie prosimy kierować e-mailem na adres: hello@helloitaly.pl bądź listownie na adres ADK Travel Broker.
 3. [UDOSTĘPNIENIE]
  Dane osobowe Usługobiorcy mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z ADK Travel Broker, jednakże wyłącznie w związku ze świadczeniem usług.
 4. [COOKIES]

W trakcie korzystania ze strony internetowej helloitaly.pl, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki „cookies”. Pozwala to na zapisywanie na komputerze Usługobiorcy informacji, które serwer Administratora może odczytywać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera Usługobiorcy. Używanie plików „cookies” umożliwia także dostosowanie treści strony internetowej  helloitaly.pl do preferencji Usługobiorcy

Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie danych osobowych Usługobiorcy ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Korzystanie z plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Usługobiorcy,

Korzystanie z plików „cookies” nie powoduje zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy.

Usługobiorca może wyłączyć instalację plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie instalacji plików „cookies” nie powinno powodować zakłóceń w funkcjonowaniu strony internetowej helloitaly.pl

 1. [ADRESY IP]
  Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. [MECHANIZMY OCHRONY]
  Administrator stosuje najbezpieczniejsze dostępne mechanizmy ochrony przekazywania danych osobowych, jakie są w tej chwili dostępne.
Protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3).
 3. [ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI]

Firma ADK Travel Broker Dorota Kondracka  zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższej polityki prywatności poprzez umieszczenie jej na tej podstronie.